Privacy AVG - absservice

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy AVG

AVG
Uw privacy bij Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service
Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.
In dit privacy statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service , ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.  
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Wijziging van het privacy statement
Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden
Sociale Media
Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens
Recht op inzage
Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Recht van verwijderen van persoonsgegevens
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Intrekking toestemming
Recht van bezwaar
Ontvangers van persoonsgegevens
Hoe veilig zijn uw gegevens bij Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service?
Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?
Hoe lang bewaart Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service uw persoonsgegevens?
Vragen over privacy binnen Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service of heeft u een klacht?
Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service heeft een Data Protection officer aangesteld, die advies aan de organisatie geeft en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service .
Heeft u vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service , bereikbaar via het mailadres: info@absservice.nl.
Ook kunt u bij de Data Protection Officer een klacht indienen over de wijze waarop Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service uw persoonsgegevens verwerkt. Het is ook mogelijk, een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u (bijv.) van mening bent dat uw klacht niet op zorgvuldige wijze door Zorginstelling Stichting Alkmaarse Begeleidings Service is afgehandeld.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu