Doelstelling - absservice

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstelling

Doelstelling

Stichting Alkmaarse Begeleidings Service stelt zich ten doel hulp en ondersteuning te bieden aan mensen aan de onderkant van de samenleving, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

- dagbesteding onder begeleiding te bieden aan mensen met een beperking en grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit aan de hand van een persoonsgericht begeleidings en ondersteuningsplan.

- in samenwerking met diverse relevante instanties trajectplanning aan te bieden om
personen te helpen de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen, dit o.a. door het aanbieden van vrijwilligerswerk en persoonsgerichte trainingen.

- met een groep vrijwillige klussers huis en tuinklussen te verzorgen voor mensen met
een minimum inkomen. Hieronder vallen ook verhuizingen, het repareren van huishoudelijke apparatuur en fietsen.

- (crisis) opvang aan te bieden en te verzorgen voor mensen die (tijdelijk) niet
zelfstandig kunnen wonen.

- mogelijkheden aan te bieden c.q. te verzorgen, zodat mensen met een beperking
kunnen recreëren.

- het gebruik van moderne media mensen van de doelgroep met elkaar in contact te
brengen en te informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn.

- accommodatie aan te bieden voor kleinschalige bedrijven in het kader van
(her) integratie ten behoeve van de minima.

- inhuren, consulteren van instanties of natuurlijke personen, ter bevordering en het
verzorgen van amusement c.q. ontspanningsmogelijkheden, cursussen en opleidingen.

- een veilige en schone omgeving te verzorgen en aan te bieden in alle vertrekken waar
cliënten kunnen en mogen komen, zodat ze zich niet kunnen bezeren.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu