Begeleiding - absservice

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Begeleiding

Begeleiding bij ABS kent meerdere facetten.
In eerste instantie worden begeleiders, stagiaires en vrijwilligers opgeleid volgens de methodiek van Gunther Werner.

Stichting ABS biedt dagbesteding in groepsverband, individuele begeleiding.
Wij werken met een eigen beproefde methodiek die gericht is op het welzijn en het ontwikkelingsplan van iedere deelnemer.
Rechts ziet u een foto van de dagelijkse gemeenschappelijke lunch, dit bevordert het sociale contact zeer positief.Begeleiden betekent bij Stichting ABS:
• Luisteren naar jouw argumenten en denkpatronen
• Signaleren van jouw zorgbehoefde en zorgen voor de juiste invulling
• Vergroten van acceptatie en begrip bij jezelf en voor anderen
• Je begeleiden en helpen met je persoonlijke doelstelling
• Uitleggen hoe je andere paden kunt bewandelen
• Ondersteuning bieden aan praktische zaken die van belang zijn voor jou
• Helpen bij het herstellen of opbouwen van sociale contacten
• Je helpen ontwikkelen op sociaal en maatschappelijk en persoonlijk vlak

Waarom zou jij kiezen voor begeleiding bij Stichting ABS?
Samen naar een betere en kansrijke toekomst…
Je hebt al heel wat instanties van binnen en buiten gezien. Het leven ligt voor je en toch lukt het je maar niet om de juiste weg naar voren te vinden. Je zit verstrikt in de regels en het kost je veel moeite om zelfstandig een toekomst op te bouwen. Bij wie kun je nog aankloppen? Wie van al die zorgverleners heeft nog wel oor en oog voor jouw problemen en is in staat je echt op weg te helpen naar zelfstandigheid, werk en een eigen woonplek…?

Het gaat om jou!
Bij ABS sta jij centraal en draait het erom dat je weer een plek vindt in de maatschappij. We bieden je een veilig onderkomen waar je begeleiding krijgt, werkervaring kunt opdoen, in contact komt met lotgenoten en gerichte hulp krijgt. Dus zorg op maat met persoonlijke aandacht en begeleiding. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met andere hulpverlenende zorginstanties. We maken een plan van aanpak en zorgen ervoor dat je met één contactpersoon te maken hebt.  
 
Dromen…
Soms vergeten wij wie we eigenlijk zijn en waar we voor staan. Ga terug naar de tijd in je leven van dromen en wensen en vraag wat je werkelijk wilt met je leven.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu